ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ KΟΙΝ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (για το νερό της πόλης)

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. σας ενημερώνει ότι λόγω της μείωσης των νερών των πηγών και της μεγάλης κατανάλωσης και σπατάλης, το νερό του δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου συμπληρώνεται με νερό γεώτρησης.

Το νερό δεν είναι άριστο, αλλά είναι καλής ποιότητας και οπωσδήποτε εντός των ορίων για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με την Νομοθεσία. Απαγορεύεται η χρήση του νερού για άρδευση, πότισμα περιβολιών, πλύσιμο αυτοκινήτων, αυλών, κατάβρεγμα δρόμων, κτλ.

Παρακαλούμε για μεγάλη οικονομία στο νερό, ώστε να βελτιώσουμε και την ποιότητά του.

Προσέχουμε για να έχουμε !

Leave a reply