Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)

Έκπτωση 50% για άτομα με ποσοστό αναπηρίας >67% και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα < 25.000€ ή ατομικό 10.000€ . Η έκπτωση ισχύει και για άτομα που βαρύνονται με προστατευμένα μέλη ΑΜΕΑ > 67% με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια.

Απαραίτητα δικ/κά: Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής ποσοστού αναπ. >67%, Εκκαθαριστικό Εφορίας προηγ. έτους, Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης και Υπεύθυνη Δήλωση κατοικίας ασθενή (εάν φιλοξενείται).

Πολύτεκνοι

α) Έκπτωση 50% σε πολύτεκνες οικογένειες (τέσσερα παιδιά και άνω)

β) Έκπτωση 30% σε τρίτεκνες οικογένειες . Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις Νόμου 2238/94 άρθρο 7ΦΕΚ151/16.9.94 και Ν.3454 προστατευμένων τέκνων και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα <35.000€ αυξανόμενο κατά 7.000€ για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου.

Απαραίτητα δικ/κά: Εκκαθαριστικό προηγ. έτους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση φοίτησης εφόσον σπουδάζει.

Άποροι - Αναξιοπαθούντες

Έκπτωση 100% σε άτομα εγγεγραμμένα στη Κοινωνική Πρόνοια του Δήμου ή σε Φιλόπτωχο Ταμείο, με οικογενειακό ετήσιο εισόδημα <3.000€.

Απαραίτητα δικ/κά: Βεβαίωση Δήμου (μητρώο Πρόνοιας), Εκκαθαριστικό προηγ. έτους (των μελών που συμβιώνουν), Ε1 όπου αποδεικνύεται μηδενικό εισόδημα από ενοίκια, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Υπεύθυνη Δήλωση ότι η κατανάλωση δεν θα ξεπερνά τα 50 κυβ.το τρίμηνο (μόνο γι’ αυτή την κατηγορία).

Μακροχρόνια Άνεργοι

Έκπτωση 50% με ισχύ ένα χρόνο.

Χορηγείται σε άτομα που βρίσκονται (ή βρίσκονταν το προηγ.έτος) εκτός εργασίας για συνεχές διάστημα δώδεκα μηνών το οποίο θα αποδεικνύεται από το Εκκαθαριστικό έτους και την βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ, εφόσον δηλώνουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα <15.000€

Υπερήλικες

Άνω των 75 ετών Έκπτωση 30% όπου ζούν μόνοι τους (δεν φιλοξενούνται) και δηλώνουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα <15.000€

Προϋποθέσεις Ένταξης

 • Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις προϋπόθεση έκπτωσης είναι η παροχή να είναι στο όνομα του δικαιούχου ως ιδιοκτήτης ή υπόχρεος και να υδροδοτεί τη κύρια κατοικία του, αποκλειστικά για 1 διαμέρισμα. Γι’ αυτό απαιτείται η προσκόμιση του Ε1 (αποδ. κύριας κατοικίας).
 • Πλαφόν κατανάλωσης 120 κυβικά/τρίμηνο για την ΔΕ Ξυλοκάστρου και 80 κυβικά/δίμηνο για την ΔΕ Ευρωστίνης, αλλιώς καταργείται η μείωση.
 • Οι ανωτέρω εκπτώσεις υπολογίζονται στην κατανάλωση και όχι στο πάγιο, με εξαίρεση την κατηγορία των απόρων – αναξιοπαθούντων που ισχύει η έκπτωση και για το πάγιο.
 • Ανανέωση δικαιολογητικών κάθε χρόνο.
 • Τηλέφωνα Βλαβών

  Ξυλόκαστρο: 27430 28183
  Ευρωστίνη: 27430 32132
  Περισσότερα
 • Πληρωμή Λογαριασμών

  Μάθετε για τους τρόπους εξόφλησης λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε
  Περισσότερα
 • Ώρες λειτουργίας Γραφείων

  • Ταμείο
   8.00 - 13.30
  • Εξυπηρέτηση πελατών
   7.30 - 15.00