Πολιτική Ποιότητας

Είναι πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πολίτες. Στην έννοια της ποιότητας περιλαμβάνονται: η ποιότητα των υπηρεσιών και Έργων, η έγκαιρη εξυπηρέτηση / παράδοση, η αξιοποίηση των πόρων και η άρτια επικοινωνία και ανταπόκριση του Προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε., κατά τις συναλλαγές με τους πολίτες, τους Αναδόχους και την Διαχειριστική Αρχή.

Ειδικά όσον αφορά την ποιότητα του προϊόντος (Έργου), στην έννοια αυτή περιλαμβάνεται η συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές της Διαχειριστικής Αρχής και προς τυχόν απαιτήσεις που μπορεί να απορρέουν από τους ισχύοντες Κανονισμούς και Νόμους. Ιδιαίτερα μέσα στην έννοια της συμμόρφωσης προς προδιαγραφές, η πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. είναι να στοχεύει προς την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διαχειριστικής Αρχής και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους πολίτες, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις που υπαγορεύονται από την συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την κάθε Πράξη.

Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων ποιότητας με τρόπο σταθερό και οικονομικό, ώστε η Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. να προσφέρει υψηλή ποιότητα στους πολίτες / ωφελούμενους και να επιτυγχάνει βιωσιμότητα αλλά και αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό της καλύτερης δυνατής τεχνολογίας, προσωπικό υψηλής κατάρτισης και εμπειρίας, σύγχρονες μεθόδους και αυστηρά επιλεγμένους συνεργάτες, αναδόχους και τέλος εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Σκοπός της, είναι να εξασφαλίσει διαχρονικότητα και συνεχιζόμενη ανάπτυξη και βελτίωση. Για το σκοπό αυτό αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητο να αναπροσαρμόζει το σύστημα ποιότητας και τις παραγωγικές της διεργασίες, στη διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας τις ανανεωμένες ανάγκες της αγοράς και τις απαιτήσεις της πολιτείας.

Η Διοίκηση είναι δεσμευμένη στη σταθερή υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής αυτής και της υλοποίησης των στόχων ποιότητας που απορρέουν από αυτή, πραγματοποιεί εσωτερικές επιθεωρήσεις, χρησιμοποιεί μεθόδους μέτρησης της ποιότητας, διενεργεί περιοδικές ανασκοπήσεις του συστήματος ποιότητας, παρακολουθεί τις τάσεις της αγοράς και ενημερώνεται για τις εξελίξεις στην τεχνολογία και την επικαιρότητα. Επίσης έχει φροντίσει ώστε όλο το εμπλεκόμενο στελεχιακό δυναμικό να είναι ενήμερο για το Σύστημα Ποιότητας που εφαρμόζεται και να έχει εκπαιδευτεί σχετικά.

Στα πλαίσια αυτής της Πολιτικής Ποιότητας, η Διοίκηση καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους Ποιότητας που αποβλέπουν στην :

 • Βελτίωση των     παρεχομένων      υπηρεσιών      της     προς     τους      πολίτες      /ωφελούμενους
 • Αύξηση των Πράξεων που θα υλοποιήσει προς όφελος των πολιτών και του τόπου
 • Βελτίωση της διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
 • Μείωση των παραπόνων των πολιτών
 • Βελτίωση της ικανοποίησης των πολιτών

Φόρμα Επικοινωνίας

  Το όνομά σας (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)

  Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

  Λόγος επικοινωνίας με την ΔΕΥΑΞΕ (απαραίτητο)

  Θέμα (αν δεν σας καλύπτει κάποια από τις παραπάνω επιλογές)

  Το μήνυμά σας

  Αντιγράψτε το περιεχόμενο της εικόνας στο πεδίο αριστερά

  captcha

  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση: Σωτ. Κροκιδά 11Α, Ξυλόκαστρο Κορινθίας

  Τηλεφωνικό Κέντρο: 27430 27127 – 27430 28183
  Γραφείο Ευρωστίνης: 27430 32132
  Fax: 27430 27121
  Email: info@deyaxe.gr
  Web: www.deyaxe.com