e-bill Νέα Υπηρεσία
Περισσότερα Γρήγορη Πρόσβαση
Εύκολη Διαχείριση
Άμεση Εξόφληση
Νερού εξοικονομηση
Περισσότερα Μάθετε για τις
καλές πρακτικές
εξοικονόμησης νερού
Νερού Αναλυσεισ
Περισσότερα Η Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. σας ενημερώνει
υπεύθυνα για την ποιότητα του
πόσιμου νερού
Σύντομα Διαθέσιμο app

Ακολουθώντας πιστά τις τρέχουσες εξελίξεις και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες, η Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. εκσυγχρονίζεται με την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής. Στο πλαίσιο αυτό, θα ξεκινήσει σταδιακά η κατάργηση της υπηρεσίας Ε-Bill (deya-ebill.gr), καθώς η Επιχείρηση προχωρά σε συνεργασία με το SmartVille App, τη νέα, υπερσύγχρονη εφαρμογή που ήρθε για να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Δ.Ε.Υ.Α. προς τους καταναλωτές στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε

Αγαπητοί μας επισκέπτες

Η ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. θέτει ως βασικό στόχο τη γνωστοποίηση, σε όλους τους δημότες του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, του πλαισίου της λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε., του έργου της και του σημαντικού ρόλου που διαδραματιζει καθημερινά , ώστε το υπέρτατο κοινωνικό αγαθο, το νερό να μην αποτελεί ζητούμενο αλλά δεδομένο .

Η ιστοσελίδα μας φιλοδοξεί εξάλλου να παρέχει σε όλους τους συμπολίτες μας, άμεση πρόσβαση και πληροφόρηση σε θέματα επικαιρότητας (νέα έργα, ποιότητα νερού, ενημέρωση βλαβών δικτύου), θέματα κοινωνικής ευαισθητοποίησης (ευνοϊκά τιμολόγια) και πρόσβαση σε διαδικασίες  της εταιρείας αποσκοπώντας στην απλούστευση της καθημερινότητας. Σας καλωσορίζουμε στον νέο τρόπο επικοινωνίας με την εταιρεία μας και σας ευχόμαστε καλή περιήγηση.

Το Δ.Σ και οι υπάλληλοι της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε

Αναλύσεις Ποιότητας Πόσιμου Νερού

 • Χρησιμοποιείτε συνετά το νερό! Μην το σπαταλάτε....

  Μάθετε για τις καλές πρακτικές εξοικονόμησης νερού

 • Καλές Πρακτικές

Τελευταία Νέα

  • 27/06/2023
  • 0

  Ποιότητα νερού στην Τ.Κ Μελισσίου για το καλοκαίρι 2023

  Δ. Ε. Υ. Α. Ξ. Ε.        Τ. Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ          ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ! Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.) σας ενημερώνει ότι: από την Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2023  έως  το τέλος της θερινής περιόδου, η Τ.Κ. Μελισσίου θα υδροδοτείται με νερό γεώτρησης. Η ποιότητα του νερού δεν είναι για πόση.

  • 06/06/2023
  • 0

  Ποιότητα νερού στην Τ.Κ Συκιάς για το καλοκαίρι 2023

  Τ. Κ. ΣΥΚΙΑΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ! Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.) σας ενημερώνει ότι από 6 Ιουνίου 2023 έως το τέλος της θερινής περιόδου η Τ.Κ. Συκιάς θα υδροδοτείται με νερό γεώτρησης. Η ποιότητα του νερού δεν είναι για πόση, είναι όμως για όλες τις άλλες χρήσεις. Οι δημοτικές βρύσες θα

  • 28/04/2023
  • 0

  Επικαιροποίηση προσωπικών στοιχείων για την ορθή διαβίβαση των παραστατικών της ΔΕΥΑΞΕ.

  Για τα νομικά πρόσωπα και τους επιτηδευματίες είναι υποχρεωτική πλέον η επικαιροποίηση της καρτέλας τους (ΑΦΜ κλπ) για την ορθή διαβίβαση των παραστατικών της ΔΕΥΑΞΕστην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ (α.1138/2020) μιας και από 1/7/2023 και εφεξής η ΔΕΥΑΞΕ θα διαβιβάζει τα δεδομένα συναλλαγών χονδρικής.

  • 11/04/2023
  • 0

  Ανακοίνωση για το μοναδικό εκτός ορίων δείγμα πόσιμου νερού στο Δερβένι από την ΠΑΚΟΕ

  Σχετικά με το δημοσίευμα της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης – ΠΑΚΟΕ για το μοναδικό εκτός ορίων δείγμα πόσιμου νερού στο Δερβένι, η Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. άμεσα ανέθεσε σε διαπιστευμένο εργαστήριο την ανάλυση του νερού στο συγκεκριμένο σημείο και το αποτέλεσμα ήταν προφανώς αρνητικό, όπως αναγράφεται παρακάτω. Η ανακοίνωση της εν λόγω ΜΚΟ δημιουργεί δυσμενείς εντυπώσεις στην κοινή γνώμη,

  • 04/04/2023
  • 0
  Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για το έργο με τίτλο: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ξυλοκάστρου»

  Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για το έργο με τίτλο: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ξυλοκάστρου»

  Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ξυλοκάστρου», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 5.050.000,00 € συμπεριλαμβανομένου (ανευ ΦΠΑ). Σύμφωνα με

Εγγραφείτε