Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Λήψη

Συχνές Ερωτήσεις

Το μήνυμα εμφανίζεται σε περιπτώσεις ελλιπών στοιχείων όπως π.χ. ΑΦΜ κτλ. Σε αυτή την περίπτωση καλείται στο 27430-27127 ζητώντας να μιλήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία ενημέρωσης των στοιχείων.

Σε αυτή τη περίπτωση, κατά την εγγραφή σας στο πεδίο που αναγράφεται ο αριθμός του υδρόμετρου, καταχωρείτε την αριθμητική τιμή 0 (μηδέν)

Σε αυτές τις περιπτώσεις ελέγχουμε στο email μας στο φάκελο της Ανεπιθύμητης αλληλογραφία (Spam)

Σε αυτή τη περίπτωση επιλέγεται με το ποντίκι το σύνδεσμο και με αντιγραφή-επικόλληση το μεταφέρετε σε μία καρτέλα περιηγητή (browser) και πατάτε enter

Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάζουμε να κάνουμε σύνδεση στην σελίδα του e-bill με τα στοιχεία που καταχωρήσαμε κατά την εγγραφή, καθώς ενδέχεται ο λογαριασμός μας να έχει ενεργοποιηθεί

Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία διαχείρισης της πλατφόρμας του e-bill για περαιτέρω διερεύνηση στα τηλέφωνα 216 7004542, 216 7004543 και 210 8660088

το email είναι στοιχείο ταυτοποίησης για τους χρήστες e-bill και πρέπει να είναι μοναδικό για κάθε υπόχρεο, αυτό σημαίνει πως εφόσον δεν είστε υπόχρεος στο δεύτερο λογαριασμό που προσπαθείτε να συνδέσετε αλλά είναι πχ η μητέρα σας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί διαφορετικό email και εννοείται διαφορετική εγγραφή

Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει και άλλον λογαριασμό, με προσθήκη υδρόμετρου, μόνο όταν αυτός ο λογαριασμός είναι στα δικά του στοιχεία (Όνομα, ΑΦΜ κτλ)

 

Σε αυτή τη περίπτωση, παρότι η πλατφόρμα του e-bill είναι ίδια, θα πρέπει να κάνετε νέα εγγραφή για την οικία σας σε περιοχή αρμοδιότητας άλλης ΔΕΥΑ, καθώς οι συνεργαζόμενες τράπεζες για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών και άλλα τεχνικά στοιχεία ενδέχεται να διαφέρουν, οπότε δεν μπορεί να προστεθέι το υδρόμετρο στο ίδιο προφίλ.

Υποχρεωτικά η πλατφόρμα της εταιρείας που διαχειρίζεται την υπηρεσία του e-bill θα σας ζητήσει να κάνετε εγγραφή με διαφορετικό κιόλας email σε άλλη περιοχή αρμοδιότητας ΔΕΥΑ

Όταν στον λογαριασμό μας προεσθέτουμε επιπλέον υδρόμετρα, υποχρεωτικά συμπληρώνουμε τη Διακριτική Ονομασία ώστε να μπορούμε να ξεχωρίζουμε μέσω τη λίστας για ποιό υδρόμετρο θέλουμε να δούμε το λογαριασμό ή να πληρώσουμε. Αν αφήσετε το πεδίο κενό, στη λίστα με τα υδρόμετρα θα υπάρχει επίσης ένα κενό που θα αντιστοιχεί στο υδρόμετρο για το οποίο δεν συμπληρώσατε τη Διακριτική Ονομασία