• 03/06/2021
  Δελτίο Τύπου της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για την Ημέρα Περιβάλλοντος

  Δελτίο Τύπου της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για την Ημέρα Περιβάλλοντος

  Η 5η Ιουνίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος για να μάς ευαισθητοποιεί και να μάς υπενθυμίζει την υποχρέωση να σεβόμαστε και να προστατεύουμε το περιβάλλον, αφού από αυτό εξαρτάται η ζωή όλων μας. Η πανδημία έδειξε πόσο καταστροφικές είναι οι συνέπειες της απώλειας οικοσυστήματος, αφού μειώνοντας την περιοχή του φυσικού οικοτόπου

  • 03/06/2021

  Ποιότητα νερού στην Τ.Κ Συκιάς για το καλοκαίρι 2021

  Τ. Κ. ΣΥΚΙΑΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ! Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.) σας ενημερώνει ότι από 5 Ιουνίου 2021 έως το τέλος της θερινής περιόδου η Τ.Κ. Συκιάς θα υδροδοτείται με νερό γεώτρησης. Η ποιότητα του νερού δεν είναι για πόση, είναι όμως για όλες τις άλλες χρήσεις. Οι δημοτικές βρύσες

  • 30/01/2021

  Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την προμήθεια με τίτλο:”Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των εσωτερικών δικτύων της πόλης του Ξυλοκάστρου”

  Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο :  “ προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργεία συστήματος  τηλεελγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των εσωτερικών δικτύων της πόλης του 

  • 08/07/2020

  Ανακοίνωση για την ΤΚ Μελισσίου

  Δ. Ε. Υ. Α. Ξ. Ε. Τ. Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.) σας ενημερώνει ότι την Τετάρτη, 1-7-2020, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της υδροδότησης από 09:00π.μ. έως 14:00μ.μ., λόγω εργασιών καθαρισμού του δικτύου ύδρευσης. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ !  Επίσης από την Τετάρτη, 01 Ιουλίου 2020  έως  το τέλος της θερινής

  • 08/07/2020

  Ποιότητα νερού στην Τ.Κ Συκιάς για το καλοκαίρι 2020

  Τ. Κ. ΣΥΚΙΑΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ! Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.) σας ενημερώνει ότι από 11 Ιουνίου 2020 έως το τέλος της θερινής περιόδου η Τ.Κ. Συκιάς θα υδροδοτείται με νερό γεώτρησης. Η ποιότητα του νερού δεν είναι για πόση, είναι όμως για όλες τις άλλες χρήσεις. Οι δημοτικές βρύσες

  • 14/04/2020

  Δελτίο Τύπου ΔΕ Ευρωστίνης

  Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου & Ευρωστίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.) σας ενημερώνει ότι για την αποφυγή του συνωστισμού στο ταμείο της στο Δερβένι, οι κάτοικοι της ΔΕ Ευρωστίνης  μπορούν να πληρώσουν με φυσική παρουσία στο ταμείο, σε τράπεζα αλλά και ηλεκτρονικά, τους λογαριασμούς νερού εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη τους, χωρίς καμία επιβάρυνση.

  • 14/01/2020

  Το νέο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞΕ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  19/ 2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. Στο Ξυλόκαστρο και στα γραφεία της ΔΕΥΑΞΕ (Σωτ. Κροκιδά 11Α) σήμερα την 16η του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:45 συνήλθε σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθ. 3258/16.12.2019 έγγραφη έκτακτη πρόσκληση του

  • 28/11/2019

  Διαγωνισμός για το έργο αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόληςς του Ξυλοκάστρου – τμήμα 5 – τεύχη δημοπράτησης

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης - Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε., προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό , μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής , για την ανάθεση του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ 5" , με προϋπολογισμό
  • 10/10/2019

  Ποιότητα νερού στην Τ.Κ Μελισσίου για τον χειμώνα 2019

  Δ. Ε. Υ. Α. Ξ. Ε. ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, σας ενημερώνει ότι από Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2019 η υδροδότηση της Τοπικής Κοινότητας Μελισσίου (εκτός οικισμού ΔΕΗ) γίνεται εξ’ ολοκλήρου από νερό που προέρχεται από τους ορεινούς όγκους της Ζήρειας. Για να διατηρήσουμε την εξαίρετη ποιότητα,

  • 10/10/2019

  Ποιότητα νερού στην Τ.Κ Συκιάς για τον χειμώνα 2019

       Δ. Ε. Υ. Α. Ξ. Ε.      ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΣΥΚΙΑΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης σας ενημερώνει ότι από Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2019 η υδροδότηση της Τοπικής Κοινότητας Συκιάς θα γίνεται εξ’ ολοκλήρου από νερό που προέρχεται από τους ορεινούς όγκους της Ζήρειας. Για να διατηρήσουμε την εξαίρετη