• 21/03/2022
  Δελτίο Τύπου της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

  Δελτίο Τύπου της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

  To 1992 η 22α Μαρτίου καθιερώθηκε από τον Ο.Η.Ε. ως Παγκόσμια Ημέρα του Νερού για να υπενθυμίζει σε όλους ότι το νερό είναι ένας πολύτιμος φυσικός πόρος που, όμως, δεν είναι ανεξάντλητος, κι επομένως είναι απαραίτητη η βιώσιμη χρήση και διαχείρισή του για να διασφαλισθούν οι μελλοντικές γενιές. Κάθε χρόνο η Παγκόσμια Ημέρα νερού έχει

  • 22/12/2021
  Ευχετήρια Κάρτα Χριστουγέννων 2021

  Ευχετήρια Κάρτα Χριστουγέννων 2021

  • 22/12/2021

  Ανάλυση δείγματος για COVID-19 στα λύματα

  Δεν ανιχνεύθηκε (LOD: 2500 αντίγραφα ιικού RNA/l αντίγραφα ιικού RNA/l)

  • 16/07/2021
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ KΟΙΝ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (για το νερό της πόλης)

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ KΟΙΝ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (για το νερό της πόλης)

  Η Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. σας ενημερώνει ότι λόγω της μείωσης των νερών των πηγών και της μεγάλης κατανάλωσης και σπατάλης, το νερό του δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου συμπληρώνεται με νερό γεώτρησης. Το νερό δεν είναι άριστο, αλλά είναι καλής ποιότητας και οπωσδήποτε εντός των ορίων για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με την Νομοθεσία. Απαγορεύεται η χρήση

  • 23/06/2021

  Ποιότητα νερού στην Τ.Κ Μελισσίου

  Δ. Ε. Υ. Α. Ξ. Ε.        Τ. Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ          ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ! Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.) σας ενημερώνει ότι: από την Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021  έως  το τέλος της θερινής περιόδου, η Τ.Κ. Μελισσίου θα υδροδοτείται με νερό γεώτρησης. Η ποιότητα του νερού δεν είναι για πόση.

  • 03/06/2021
  Δελτίο Τύπου της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για την Ημέρα Περιβάλλοντος

  Δελτίο Τύπου της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για την Ημέρα Περιβάλλοντος

  Η 5η Ιουνίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος για να μάς ευαισθητοποιεί και να μάς υπενθυμίζει την υποχρέωση να σεβόμαστε και να προστατεύουμε το περιβάλλον, αφού από αυτό εξαρτάται η ζωή όλων μας. Η πανδημία έδειξε πόσο καταστροφικές είναι οι συνέπειες της απώλειας οικοσυστήματος, αφού μειώνοντας την περιοχή του φυσικού οικοτόπου

  • 03/06/2021

  Ποιότητα νερού στην Τ.Κ Συκιάς για το καλοκαίρι 2021

  Τ. Κ. ΣΥΚΙΑΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ! Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.) σας ενημερώνει ότι από 5 Ιουνίου 2021 έως το τέλος της θερινής περιόδου η Τ.Κ. Συκιάς θα υδροδοτείται με νερό γεώτρησης. Η ποιότητα του νερού δεν είναι για πόση, είναι όμως για όλες τις άλλες χρήσεις. Οι δημοτικές βρύσες

  • 30/01/2021

  Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την προμήθεια με τίτλο:”Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των εσωτερικών δικτύων της πόλης του Ξυλοκάστρου”

  Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο :  “ προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργεία συστήματος  τηλεελγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των εσωτερικών δικτύων της πόλης του 

  • 08/07/2020

  Ανακοίνωση για την ΤΚ Μελισσίου

  Δ. Ε. Υ. Α. Ξ. Ε. Τ. Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.) σας ενημερώνει ότι την Τετάρτη, 1-7-2020, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της υδροδότησης από 09:00π.μ. έως 14:00μ.μ., λόγω εργασιών καθαρισμού του δικτύου ύδρευσης. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ !  Επίσης από την Τετάρτη, 01 Ιουλίου 2020  έως  το τέλος της θερινής

  • 08/07/2020

  Ποιότητα νερού στην Τ.Κ Συκιάς για το καλοκαίρι 2020

  Τ. Κ. ΣΥΚΙΑΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ! Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.) σας ενημερώνει ότι από 11 Ιουνίου 2020 έως το τέλος της θερινής περιόδου η Τ.Κ. Συκιάς θα υδροδοτείται με νερό γεώτρησης. Η ποιότητα του νερού δεν είναι για πόση, είναι όμως για όλες τις άλλες χρήσεις. Οι δημοτικές βρύσες