Ανακοίνωση για Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό του έργου: “ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β/Κ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
Leave a reply