Ταυτότητα της εταιρίας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης συστήθηκε με Νόμο τον Σεπτέμβρη του 1995 και ξεκίνησε την λειτουργία της τον Φεβρουάριο του 1996. Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του με χώρο ευθύνης την πόλη του Ξυλοκάστρου απασχολούσε λίγο προσωπικό, γύρω στα 10 άτομα και συντηρούσε το δίκτυο ύδρευσης, ενώ είχε ξεκινήσει και την λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης καθώς και της εγκατάστασης της επεξεργασίας των λυμάτων της πόλης.

Το 1999 με τον Νόμο της συγχώνευσης των Κοινοτήτων (Καποδίστριας), επεκτάθηκε η δραστηριότητά της σε 25 Τοπικές Κοινότητες και σε 6 οικισμούς.

Το 2011 με τον Νόμο της συνένωσης των Δήμων (Καλλικράτης), επεκτάθηκε η δραστηριότητα της σε 10 ακόμη Τοπικές Κοινότητες και 8 οικισμούς και άλλαξε η επωνυμία της σε ΔΕΥΑΞΕ.
Σήμερα η ΔΕΥΑΞΕ εξυπηρετεί 21.220 υδρόμετρα και τεράστιο όγκο εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης και οπωσδήποτε τον Βιολογικό Καθαρισμό.

Απασχολεί σήμερα 23 άτομα μόνιμο προσωπικό (επιστημονικό, διοικητικό, εργατικό και προσωπικό της εγκατάστασης του Βιολογικού) και συμπληρώνεται την θερινή περίοδο με 4-5 άτομα εργατοτεχνικό προσωπικό λόγω των αυξημένων αναγκών της.

Σκοπός & Λειτουργία

Η Δημοτική Επιχείρηση από την έναρξη της λειτουργίας της και με το νέο μικρής ηλικίας προσωπικό της, προσπάθησε από μόνη της, να μπεί στην κατασκευή έργων ύδρευσης και εν μέρει αποχέτευσης, παράλληλα με τις συντηρήσεις και τις επισκευές των δικτύων της και του εξοπλισμού της. Σήμερα υπερηφανευόμεθα ότι είμαστε η μοναδική ΔΕΥΑ στον Νομό που κατασκευάζουμε μόνοι μας έργα ύδρευσης με την καλύτερη ποιότητα υλικών της αγοράς με το χαμηλότερο κόστος και με την γνώση όλων των προβλημάτων της πόλης μας και των χωριών μας, αφού εμείς θα τα διαχειριστούμε.

Παράλληλα εκπονούμε μελέτες μέσω της Τεχνικής μας Υπηρεσίας και καταθέτουμε προτάσεις στα χρηματοδοτικά μέσα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά, ώστε να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη του κόστους των έργων που κατασκευάζουμε.

Η προσπάθεια είναι καθημερινή από την μεριά μας, ζητάμε όμως πάντα την βοήθεια και συμπαράσταση των δημοτών μας, ειδικά σε θέματα εξοικονόμησης νερού, γιατί βλέπουμε και φέτος και θα δούμε ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια ότι η πρόσβαση σε πόσιμο νερό θα είναι πολυτέλεια.

Πόροι της εταιρίας

  • Το ειδικό τέλος για την μελέτη και κατασκευή έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.
  • Το τέλος συνδέσεως με το δίκτυο ύδρευσης.
  • Το τέλος συνδέσεως με το δίκτυο αποχέτευσης.
  • Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό ύδρευσης και αποχέτευσης.
  • Το τέλος χρήσεως υπονόμου.
  • Η αξία καταναλισκόμενου ύδατος.
  • Η εγγύηση χρήσεως υδρομετρητή.
  • Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεως και συνδέσμων υδρεύσεως ή αποχετεύσεως, υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών.
  • Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την μελέτη και κατασκευή έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.