Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε Ξυλόκαστρο.

Δειγματοληψία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης στο Ξυλόκαστρο.

Από το τμήμα υγειονομικού ελέγχου και περιβαλλοντικής υγιεινής της διεύθυνσης δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας της ΠΕ Πελοποννήσου.

Leave a reply