Οικονομικά Στοιχεία

Icon

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Icon

Κατάσταση Χρηματοροών Χρήσης

Icon

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

Icon

Έκθεση Διαχείρισης ΔΣ

Icon

Αποτελέσματα Χρήσης 2015

Icon

Ισολογισμός Έτους 2015

Icon

Ισολογισμός Έτους 2014

Icon

Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2014

Icon

Ισολογισμός Έτους 2013

Icon

Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2013

 • Τηλέφωνα Βλαβών

  Ξυλόκαστρο: 27430 28183
  Ευρωστίνη: 27430 32132
  Περισσότερα
 • Πληρωμή Λογαριασμών

  Μάθετε για τους τρόπους εξόφλησης λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε
  Περισσότερα
 • Ώρες λειτουργίας Γραφείων

  • Ταμείο
   8.00 - 13.30
  • Εξυπηρέτηση πελατών
   7.30 - 15.00