Η Ποιότητα του νερού στην Τ.Κ Μελισσίου

Δ. Ε. Υ. Α. Ξ. Ε.
Τ. Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.) σας ενημερώνει ότι: από 30 Μαίου 2015 έως το τέλος της θερινής περιόδου, η Τ.Κ. Μελισσίου θα υδροδοτείται με νερό γεώτρησης.

Η ποιότητα του νερού δεν είναι για πόση.

Για την πόση, μπορείτε να τροφοδοτείσθε με άριστο, πηγαίο νερό από τις δημοτικές βρύσες, (27) τον αριθμό, οι οποίες λειτουργούν συνεχώς καθ’ όλο το 24ωρο.

Το δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Μελισσίου θα υδροδοτείται με αρίστης ποιότητας νερό, με νεότερη ανακοίνωσή μας.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία

Leave a reply