ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! – Καταμέτρηση υδρομέτρων – Διακανονισμοί

1) Η καταμέτρηση της Γ ́ ΖΩΝΗΣ (Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ) θα γίνεται την τετράμηνη θερινή περίοδο (μία μέτρηση) με διπλασιασμό της κλίμακας των κυβικών στις Τ.Κ. και τους οικισμούς που έχουν υδρόμετρα.

Θερινή περίοδος (4μηνη)

● 0-60 κυβικά: 0,18€/κυβικό,
● 61-120 κυβικά: 0,53€/κυβικό,
● 121-200 κυβικά: 0,94€/κυβικό,
● 201 κυβικά και άνω: 1,90€/κυβικό και
● Επαγγελματικό τιμολόγιο: ενιαία τιμή 0,59€/κυβικό.

Όλες οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 13%.

2) Σύμφωνα με τον Νόμο 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.3.2015 τεύχος Α ́) και την υπ’ αρ. 22/01.04.2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞΕ, οι ανεξόφλητες οφειλές μπορούν να διακανονισθούν έως 100 δόσεις, με ελάχιστη δόση 20€ και μεγάλη μείωση τόκων (ανάλογα το ποσό). Καταληκτική ημερομηνία 26/5/2015.

Χρησιμοποιείτε συνετά το νερό. Μην το σπαταλάτε!

Leave a reply