Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ Γελληνιατίκων

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει επέκταση του δικτύου αποχέτευσης στην ΤΚ Γελλινιάτικων ως επίσης και των ιδιωτικών παροχών αποχέτευσης επί του πεζοδρομίου.Η επέκταση του δικτύου θα καλύψει τον Κ.Α.Α. από το σημείο 19 έως 20 διατομής D200mm και μήκους 50m.

Επίσης θα καλύψει τμήμα του δευτερεύοντος δικτύου από το 19.4 έως το 16.2.2 διατομής D160 και μήκους 70m.  Το έργο περιλαμβάνει και την τοποθέτηση των ιδιωτικών παροχών επι του Κ.Α.Α. 16, 16.6, εως 16.2.5 και του 19.3 έως 19. όπως αυτός φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο.

Δείτε τη μελέτη

Leave a reply