Ο Νέος τρόπος διακανονισμού με μειώσεις τόκων ανάλογα με το ποσό και τη διάρκειά τους (εφόσον τηρούνται επακριβώς) έχει ως κάτωθι:

  • για διακανονισμό έως 3 μήνες, πληρώνεται το 20% των τόκων
  • για διακανονισμό από 4 έως 6 μήνες, πληρώνεται το 30% των τόκων
  • για διακανονισμό από 7 έως 9 μήνες, πληρώνεται το 40% των τόκων
  • για διακανονισμό από 10 έως 12 μήνες, πληρώνεται το 50% των τόκων και
  • για διακανονισμό από 12 μήνες και άνω, πληρώνεται το 60% των τόκων

Η ελάχιστη δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50,00€.
Οι διακανονισμοί είναι σε ισχύ μόνο και εφόσον πληρώνονται εμπρόθεσμα οι τρέχοντες λογαριασμοί.
Οι τόκοι θα αφαιρούνται με την πληρωμή της τελευταίας δόσης του διακανονισμού.