Δημοπράτηση του έργου: “Αποχετευτικό Δίκτυο Λυμάτων Δήμου Ευρωστίνης Επέκταση και Αναβάθμιση Βιολογικού Καθαρισμού Ξυλοκάστρου. Τμήμα 1: Αποχετευτικά Έργα ΔΕ Ξυλοκάστρου”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.), την Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ., διενεργήθηκε η δημοπράτηση του έργου: «Αποχετευτικό Δίκτυο Λυμάτων Δήμου Ευρωστίνης Επέκταση και Αναβάθμιση Βιολογικού Καθαρισμού Ξυλοκάστρου. Τμήμα 1: Αποχετευτικά Έργα ΔΕ Ξυλοκάστρου», προϋπολογισμού: 2.300.100,00€ χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΞΕ.

Το ανωτέρω έργο αφορά την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στην Τοπική Κοινότητα Καρυωτίκων και την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου της Τοπικής Κοινότητας Μελισσίου (Άνω Μελίσσι).

Παράλληλα θ’ αντικατασταθεί τμήμα του παλαιού δικτύου ύδρευσης και στις δύο Τοπικές Κοινότητες.

Στην δημοπράτηση προσήλθαν συνολικά εννέα τεχνικές εταιρείες (κοινοπραξίες, ανώνυμες εταιρείες) με ανώτερο ποσοστό έκπτωσης
50,54% και ανταγωνιστικές προσφορές.

Η κατασκευή του ανωτέρω έργου έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης αρχές Απριλίου 2014.

Leave a reply