Δελτίο Τύπου 8/4/2014

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.) με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας ανακοινώνει την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας “02 – Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων” του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 2007 – 2013 ενός μεγάλου και σημαντικού έργου υποδομής για το Δήμο μας:

Την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΚ ΠΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ προϋπολογισμού 5.100.000 €.

Το παρόν έργο αφορά την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων της παραλιακής ζώνης (κύριου  και δευτερεύοντος αποχετευτικού αγωγού), δυτικά της Τ.Κ. Λουτρού από Τ.Κ. Πιτσών έως Τ.Κ. Λυκοποριάς και περιλαμβάνει:

1. τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (ΚΑΑ), διατομής D500, συνολικού μήκους 6.902,00 μ,  από Λουτρό έως Λυκοποριά, ο οποίος προβλέπεται να τοποθετηθεί σε σκάμματα που θα  διανοιχτούν στο κατάστρωμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου-Πατρών. Στον ΚΑΑ παρεμβάλλονται τέσσερα (4) αντλιοστάσια που απαιτούνται, προκειμένου να
περιοριστούν σε εύλογα όρια τα βάθη των σκαμμάτων, τα οποία θα διανοιχθούν γενικά σε
μικρή απόσταση από τη θάλασσα.
2. Το Δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο, διατομής D200, συνολικού μήκους 5.522,00 μ.μ.
3. Την κατασκευή των απαιτούμενων φρεατίων επίσκεψης και ελέγχου των δικτύων.
4. Την κατασκευή των 452 προβλεπόμενων αναμονών ιδιωτικών συνδέσεων

Με το έργο αυτό συνεχίζουμε την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου μας για την ολοκληρωμένη διαχείριση και επεξεργασία των αστικών λυμάτων της παραλιακής ζώνης.

Ευχαριστούμε θερμά, όλους όσους συμμετείχαν και βοήθησαν στην ένταξη και χρηματοδότηση του ανωτέρου έργου.

[wpdm_file id=11]

Leave a reply