Αντικατάσταση παλαιών υδρομέτρων με ψηφιακά στον τομέα του Ξυλοκάστρου

Ενημερώνουμε τους κατανωλωτές της πόλης του Ξυλοκάστρου, πως έχει ολοκληρωθεί η Α’ φάση της αντικατάστασης των παλιών υδρομετρητών με νέα ψηφιακά υδρόμετρα και ως εκ τούτου οι καταναλωτές που έχουν ψηφιακά υδρόμετρα θα λάβουν στο έντυπο του λογαριασμού τους αποτυπωμένη την μέτρηση των καταναλωθέντων κυβικών από το παλιό υδρόμετρο,  τη μέτρηση από το ψηφιακό και το σύνολο του λογαριασμού αντιστοιχεί στο άθροισμα των δύο μετρήσεων.

Leave a reply