Ανακοίνωση του Δ.Ε Ευρωστίνης σχετικά με την ποιότητα του νερού ύδρευσης

Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για το νερό ύδρευσης

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. σας ενημερώνει ότι η ποιότητα του νερού ύδρευσης είναι εξαιρετική. Το νερό προέρχεται αποκλειστικά από τις πηγές Σωποτού και από τις υδρογεωτρήσεις του Σαρανταπήχου.

Την προηγούμενη θερινή περίοδο λόγω της υπερβολικής μείωσης των πηγών και γεωτρήσεων, το διαθέσιμο νερό συμπληρώνονταν με νερό γεώτρησης, αλλά πάντοτε το διαθέσιμο νερό στις βρύσες των δημοτών και επισκεπτών ήταν πόσιμο.

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το πλήθος των αναλύσεων του νερού σε πιστοποιημένα εργαστήρια για τις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Ευρωστίνης (Δερβένι, Ροζενά, κ.τ.λ.), οι οποίες βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιχείρησης www.deyaxe.com

H Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. ελέγχει συστηματικά και με αίσθημα ευθύνης την ποιότητα νερού σ’ όλη την επικράτεια του Δήμου.

Η υγεία των συμπολιτών για εμάς,  είναι πάντοτε πρώτης προτεραιότητας.

Δείτε παρακάτω τις αναλύσεις νερού για τα το Δ.Δ Δερβενίου και την Τ.Κ Ροζενών:

 

Εικονίδιο
Έκθεση ανάλυσης νερού Δ.Κ Δερβενίου της 29/8/2017
Εικονίδιο
Έκθεση ανάλυσης νερού Τ.Κ Ροζενών της 29/8/2017
Leave a reply