Ανακοίνωση σχετικά με την ποιότητα του νερού στο Άνω Λουτρό

Η ΔΕΥΑΞΕ παρακολουθεί συστηματικά την ποιότητα του νερού στον οικισμό Άνω Λουτρού, λόγω ανησυχίας κάποιων κατοίκων της ανωτέρω περιοχής.

Επιβεβαιώνεται η αρκετά καλή ποιότητα του νερού διαχρονικά, σύμφωνα και με τις αναλύσεις της 8ης/8/2017 και 14ης/8/2017.

Η συγκέντρωση σιδήρου του νερού έχει μειωθεί σημαντικά, λόγω της περιορισμένης πλέον λειτουργίας της υδρογεώτρησης του οικισμού.

 

Icon

Άνω Λουτρό Πλατεία 2

Icon

Άνω Λουτρό Πλατεία 1

Icon

Άνω Λουτρό οικία Μερτίκα

Icon

Άνω Λουτρό οικία Μερτίκα Αναστασία

Icon

Άνω Λουτρό Χημικές-Μικροβιολογικές

    Leave a reply