Οικονομικά Στοιχεία

Icon

Ισολογισμός Έτους 2000

Icon

Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2000

Icon

Ισολογισμός Έτους 2001

Icon

Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2001

Icon

Ισολογισμός Έτους 2002

Icon

Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2002

Icon

Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2003

Icon

Ισολογισμός Έτους 2003

Icon

Ισολογισμός Έτους 2004

Icon

Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2004

Icon

Ισολογισμός Έτους 2005

Icon

Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2005

Icon

Ισολογισμός Έτους 2006

Icon

Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2006

Icon

Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2007

Icon

Ισολογισμός Έτους 2007

Icon

Ισολογισμός Έτους 2008

Icon

Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2008

Icon

Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2009

Icon

Ισολογισμός Έτους 2009

Icon

Ισολογισμός Έτους 2010

Icon

Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2010

Icon

Ισολογισμός Έτους 2011

Icon

Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2011

Icon

Ισολογισμός Έτους 2012

Icon

Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2012

Icon

Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2013

Icon

Ισολογισμός Έτους 2013

Icon

Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2014

Icon

Ισολογισμός Έτους 2014

Icon

Ισολογισμός Έτους 2015

Icon

Αποτελέσματα Χρήσης 2015

Icon

Έκθεση Διαχείρισης ΔΣ

Icon

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

Icon

Κατάσταση Χρηματοροών Χρήσης

Icon

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

  • Τηλέφωνα Βλαβών

   Ξυλόκαστρο: 27430 28183
   Ευρωστίνη: 27430 32132
   Περισσότερα
  • Πληρωμή Λογαριασμών

   Μάθετε για τους τρόπους εξόφλησης λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε
   Περισσότερα
  • Ώρες λειτουργίας Γραφείων

   • Ταμείο
    8.00 - 13.30
   • Εξυπηρέτηση πελατών
    7.30 - 15.00

  Στοιχεία Επικοινωνίας

  • 27430 27127
  • 27430 32132 (Γραφείο Ευρωστίνης)
  • info@deyaxe.gr
  • www.deyaxe.com

  Βιβλιοθήκη

  Icon

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ 5 - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

  Icon

  Αναλύσεις Νερού 15 Οκτωβρίου 2019

  Περιλαμβάνει αποτελέσματα ελέγχων από τις παρακάτω περιοχές:

  • Ροζενά
  • Δερβένι
  • Μεντουριάνικα
  • Λυγιά
  • Στόμιο
  • Λυκοποριά
  • Πιτσά
  • Άνω Λουτρό
  • Κάτω Λουτρό
  • Καμάρι
  • Ξυλόκαστρο
  • Ξυλόκαστρο - Δημαρχείο
  • Συκιά
  • Μελίσσι
  • Άνω Μελίσσι
  • Θαλερό