Οικονομικά Στοιχεία

Icon
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Icon
Κατάσταση Χρηματοροών Χρήσης
Icon
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Icon
Έκθεση Διαχείρισης ΔΣ
Icon
Αποτελέσματα Χρήσης 2015
Icon
Ισολογισμός Έτους 2015
Icon
Ισολογισμός Έτους 2014
Icon
Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2014
Icon
Ισολογισμός Έτους 2013
Icon
Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2013
Icon
Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2012
Icon
Ισολογισμός Έτους 2012
Icon
Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2011
Icon
Ισολογισμός Έτους 2011
Icon
Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2010
Icon
Ισολογισμός Έτους 2010
Icon
Ισολογισμός Έτους 2009
Icon
Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2009
Icon
Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2008
Icon
Ισολογισμός Έτους 2008
Icon
Ισολογισμός Έτους 2007
Icon
Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2007
Icon
Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2006
Icon
Ισολογισμός Έτους 2006
Icon
Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2005
Icon
Ισολογισμός Έτους 2005
Icon
Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2004
Icon
Ισολογισμός Έτους 2004
Icon
Ισολογισμός Έτους 2003
Icon
Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2003
Icon
Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2002
Icon
Ισολογισμός Έτους 2002
Icon
Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2001
Icon
Ισολογισμός Έτους 2001
Icon
Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2000
Icon
Ισολογισμός Έτους 2000
  • Τηλέφωνα Βλαβών

   Ξυλόκαστρο: 27430 28183
   Ευρωστίνη: 27430 32132
   Περισσότερα
  • Πληρωμή Λογαριασμών

   Μάθετε για τους τρόπους εξόφλησης λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε
   Περισσότερα
  • Ώρες λειτουργίας Γραφείων

   • Ταμείο
    8.00 - 13.30
   • Εξυπηρέτηση πελατών
    7.30 - 15.00