Κατάλληλο νερό ύδρευσης στο Άνω Λουτρό

Οι τελικές αναλύσεις του νερού του οικισμού Άνω Λουτρού της Τοπικής Κοινότητας Λουτρού από τα δημόσια εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους και του Κέντρου Ελέγχου Δημόσιας Υγείας, αποδεικνύουν την καταλληλότητα του νερού ύδρευσης στην ανωτέρω περιοχή.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα συμφωνούν απόλυτα με τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν την θερινή περίοδο από την Υπηρεσία μας και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του οικισμού δεν θα πρέπει πλέον να ανησυχούν για την ποιότητα του νερού.

 

Icon

Αποτελέσματα Εξέτασης Δείγματος από Γ.Χ.Κ

Icon

Έκθεση Εξέτασης Δειγμάτων από Γ.Χ.Κ

Icon

Έκθεση Αποτελεσμάτων

Icon

Διαβιβαστικό Περιφέρειας

    Leave a reply